top of page

Anne Kristine Mjelva

"Jeg har alltid hatt en fasinasjon av det å kunne skape noe utav nesten ingen ting: kun en idè, hender og en klump leire."

Min kunst er inspirert av naturen, særlig geologien i høyfjellet og ved kysten.

Jeg ønsker å formidle min fasinasjon for hvordan terreng, steiner og svaberg har blitt formet gjennom titusener av år etter at isen trakk seg tilbake.

Min uttrykksform er keramiske objekter brent med alternative brennemetoder.

 

Selve håndverket og brennemetoder betyr mye for meg.

Mine arbeider er tredimensjonale objekter og veggfat hvor leiren er materialet og håndverket og alternative brennemetoder står i fokus. For meg betyr de ofte uberegnelige naturelementene, jord, ild, luft og vann en avgjørende rolle for å transformere leire til keramikk.

Jeg har måttet lære meg å spille på lag med naturen for å oppnå ønsket resultat. Ikke alt kan styres, noe blir til i samspillet mellom meg og naturen.

Tiden det tar fra jeg former en leirklump til jeg har et ferdig arbeid, er en lang og meditativ prosess.

 

Prosess avspeiler ferdig arbeid.

Akkurat som naturen har jobbet langsomt med å forme landskapet slik vi opplever det i dag, jobber jeg langsomt med å forme og endre mine arbeider for å avspeile naturen.

Ettersom jeg har fordypet meg mer i brenneteknikker har prosessen blitt en større og større del av mitt kunstnerskap.

Anne Kristine Mjelva er godkjent lærebedrift i keramikerfaget.

Medlem av: Norske Kunsthåndverkere

                     Norske Husflidshåndverkere.

Et glimt inn i arbeidsdagen

Arbeider innspirert av stein, fjell og snø

Galleri

AK Mjelva på sosiale medier

Instagram

Facebook

bottom of page