top of page

Astrid Mørland
Malerier, tegning og grafikk

2. juni - 25. juni 2023

Astrid Mørland stiller ut maleri, tegning og grafikk i kjellergalleriet denne gangen


Hun skaper gåtefulle sammenstillinger fra drømmenes verden. Bildene har referanser til den assosiative metoden for surrealisme. De siste årene har Mørland jobbet med miljøspørsmål.

Emnet forskyves i retning av det globale tapet av arter og er synlig i hennes oppmerksomhet på bienes verden og hybrid sammensmeltning av truede dyr.

Mørlands visuelle språk minner om mytologiske landskap der eventyrets magi står i sentrum.


Helt nytt er en serie litografier, trykket denne våren. Motivene viser også her blandingen av dyr og menneske.

Tema er utrydningstruede dyrearter og bien er sentral.

bottom of page